Ar-lein

Ydych chi’n chwilio am gymorth neu wybodaeth? Ydych chi eisiau rhoi gwybod i ni am rywbeth neu riportio digwyddiad? Defnyddiwch ein hofferyn syml isod i weld beth yw’r ffordd orau i gysylltu.

Dros y ffôn

Argyfwng 999

Ffoniwch 999 yn yr amgylchiadau canlynol:

  • mae trosedd ddifrifol yn cael ei chyflawni neu newydd gael ei chyflawni
  • mae rhywun mewn perygl ar hyn o bryd
  • mae perygl i eiddo gael ei ddifrodi
  • mae tarfu difrifol ar y cyhoedd yn debygol

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000.

Neu tecstiwch ni ar 999 os ydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Gallwch hefyd ddilyn y cyngor yn ein fideo Iaith Arwyddion Prydain.

Mae ein cynllun Pegasus ar gyfer pobl sy’n cael trafferth i gyfathrebu â ni – rydym yn cadw eich gwybodaeth cofrestru ymlaen llaw yn ddiogel ar gronfa ddata a gallwn gael mynediad ati’n gyflym os byddwch yn ein ffonio. Nid oes angen i chi ailadrodd eich holl fanylion.

Dysgu mwy am gynllun Pegasus.


Galwadau 999 tawel

Os ydych mewn perygl ond na allwch siarad ar y ffôn, dylech ddal ffonio 999, yna dilyn y cyfarwyddiadau hyn yn dibynnu a ydych yn ffonio o ffôn symudol neu linell dir.

 

Dim yn argyfwng 101

Ffoniwch 101 ar gyfer ymholiadau sydd ddim yn argyfwng.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun  18001 101 (24 awr y dydd)

neu 07811 311 908 (7am i hanner nos)
Gallwch hefyd ddilyn y cyngor yn ein fideo Iaith Arwyddion Prydain.

Mae ein cynllun Pegasus ar gyfer pobl sy’n cael trafferth i gyfathrebu â ni – rydym yn cadw eich gwybodaeth cofrestru ymlaen llaw yn ddiogel ar gronfa ddata a gallwn gael mynediad ati’n gyflym os byddwch yn ein ffonio. Nid oes angen i chi ailadrodd eich holl fanylion. 

Dysgu mwy am gynllun Pegasus.

 

Llinell gymorth gwrthderfysgaeth 0800 789 321

Ffoniwch Llinell Gymorth Gwrthderfysgaeth y DU ar 0800 789 321 os ydych wedi gweld neu glywed rhywbeth yr ydych chi’n meddwl allai awgrymu gweithgarwch terfysgol.

Ffonio o dramor +44 1267 222020

Defnyddiwch y rhif hwn os ydych yn cysylltu â ni o du allan i’r DU.

Arhoswch yn ddienw - Taclo'r Taclau

Dros y ffôn 0800 555 111

Cysylltwch â Taclo'r Taclau i riportio’n ddienw drosedd neu ymddygiad amheus.

Ymweld â ni

Dewch o hyd i’ch gorsaf neu fan cyswllt yr heddlu agosaf gan ddefnyddio’r blwch chwilio isod.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad stryd neu ardal

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer

Ar y cyfryngau cymdeithasol