Coronavirus (Covid-19)

Nid ydym yn medru prosesu unrhyw geisiadau newydd ar gyfer caniatáu neu amrywio tystysgrifau arfau saethu, drylliau neu ffrwydron ar hyn o bryd.

Mae hyn oherwydd effaith parhaus Covid-19.

Cysylltwch â ni ar-lein os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Mae gwybodaeth isod am sut mae gwneud cais am dystysgrif arf tanio, dryll neu ffrwydron, neu adnewyddu un. Boed chi’n berchennog arf tanio, yn ddeliwr drylliau, yn aelod o glwb saethu neu’n bwriadu teithio ag arfau tanio, atebwch ychydig o gwestiynau cyflym ac fe wnawn ni eich cyfeirio at y ffurflen gywir, a phopeth sydd ei angen arnoch i’w llenwi.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Rhowch eich cyfeiriad.

Rhowch god post llawn neu rannol yn y blwch isod a chlicio ‘Canfod Cyfeiriad’ i weld y cyfeiriadau sy’n cyfateb, a dewis eich un chi.

Os mai hwn yw’r cyfeiriad cywir, cliciwch ‘Iawn’ i barhau. Os nad hwn yw’r cyfeiriad cywir, chwiliwch neu ddewis eto.

Iawn

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i’r cyfeiriad, neu llusgwch y pin ar y map i nodi’r lleoliad yn fras.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

Ydy’r cyfeiriad uchod yn gywir? Os nad ydy’r cyfeiriad yn gywir, ailosodwch y map a chwilio eto.