Bydd manylion gwrandawiadau camymddygiad cyhoeddus sydd yn yr arfaeth yn cael eu cyhoeddi ar y tudalen hwn.

Sylwch: does dim gwrandawiadau ar gael ar hyn o bryd i fynd iddyn nhw.


Sut i wneud cais am fod yn bresennol

Os hoffech fynd i wrandawiad camymddygiad, cysylltwch â'r Adran Safonau Proffesiynol. Cofiwch gynnwys:

  • eich enw llawn
  • eich manylion cysylltu
  • manylion y gwrandawiad yr hoffech fynd iddo
  • unrhyw addasiadau hygyrchedd y bydd arnoch eu hangen ar y diwrnod

Ebost: Adran Safonau Proffesiynol

Ffôn: 101 (gofynnwch am yr Adran Safonau Proffesiynol)

Post:

Yr Adran Safonau Proffesiynol
Heddlu Dyfed Powys
Pencadlys yr Heddlu
BLWCH POST 99
Llangynnwr
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 2PF

I gael rhagor o wybodaeth am fynd i wrandawiad camymddygiad, darllenwch ein hamodau mynediad.