Ydy hi'n argyfwng?

Ydy hi'n teimlo y gallai'r sefyllfa droi'n gas neu'n dreisgar yn fuan iawn? Oes rhywun mewn perygl uniongyrchol? Oes angen cymorth arnoch ar unwaith? Os felly, ffoniwch 999 nawr.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun aton ni ar 999 os ydych chi wedi cofrestru ymlaen llaw gyda'r gwasanaeth SMS brys.

 

Mae StreetSafe yn wasanaeth peilot i unrhyw un ddweud wrthon ni’n ddienw am fannau cyhoeddus lle rydych chi wedi teimlo neu yn teimlo'n anniogel, oherwydd materion amgylcheddol, e.e. goleuadau stryd, adeiladau gwag neu fandaliaeth a/neu oherwydd rhai mathau o ymddygiad, e.e. cael eich dilyn neu eich sarhau ar lafar.

Sylwch: Nid adnodd i riportio troseddau neu ddigwyddiadau yw ‘StreetSafe’.
Os oes rhywbeth wedi digwydd i chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod (gan gynnwys mewn mannau cyhoeddus ar-lein) gallwch ein ffonio ni ar 101 neu riportio ar-lein.

Os nad ydych yn siŵr mai trosedd yw'r hyn rydych chi wedi'i brofi, darllenwch ein cyngor am hyn.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%