Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae’r eitem rydw i wedi dod o hyd iddi mewn man cyhoeddus yn gerdyn banc, cerdyn adnabod neu ddogfen bersonol

Dilynwch y cyfarwyddiadau ar gefn y cerdyn neu’r ddogfen i hysbysu’r awdurdod perthnasol.

Os pasbort, cerdyn adnabod neu drwydded yrru dramor yw’r eitem, rhowch hi i’r llysgenhadaeth neu’r uchel gomisiwn.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Rhowch god post, cyfeiriad neu ardal er mwyn dod o hyd i’ch gorsaf heddlu agosaf.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer