Os ydych chi wedi colli neu ddod o hyd i eiddo mewn man cyhoeddus, efallai y gallwn helpu. Atebwch y cwestiynau isod i weld beth yw’r peth gorau i’w wneud nesaf.

 

Offeryn cyngor

Mae’r eitem rydw i wedi’i cholli mewn man cyhoeddus yn werth mwy na £500 neu mae iddi werth sentimental mawr

Ar gyfer ffonau symudol, chwaraewyr MP3, cyfrifiaduron neu unrhyw offer sydd â rhif cyfresol, riportiwch am y golled yn immobilise.com.

Ar gyfer beiciau, riportiwch am y golled yn bikeregister.com.

Mae cwmnïau yswiriant ledled y wlad yn chwilio drwy adroddiadau ar y ddwy wefan.

Os ydych chi wedi colli rhywbeth sydd heb rif cyfresol, ond sy’n werth dros £500 neu sydd â gwerth sentimental (e.e. trysor teuluol), siaradwch â swyddog er mwyn gweld beth, os o gwbl, y gallwn ei wneud i helpu. 

Gallwch hefyd ddefnyddio Report my loss. Nid gwasanaeth gan yr heddlu yw hwn ac mae'n codi £4.95 am gofnodi rhywbeth sydd wedi’i golli, ond mae'r gwasanaeth yn gallu cael ei chwilio gan heddluoedd ledled y wlad a chwmnïau yswiriant.

Canfyddwr gorsaf heddlu

Rheolaethau chwilio lleoliad

Dewch o hyd i’ch gorsaf neu fan cyswllt heddlu agosaf gan ddefnyddio’r blwch chwilio isod.

neu

Yn dangos canlyniadau ar gyfer