A yw’n argyfwng?

A yw’n teimlo y gallai’r sefyllfa waethygu neu droi’n dreisgar yn fuan iawn? A oes rhywun mewn perygl ar hyn o bryd? A oes angen cefnogaeth arnoch ar unwaith? Os felly, ffoniwch 999 nawr.

Os oes gennych nam ar eich clyw neu’ch lleferydd, defnyddiwch ein gwasanaeth ffôn testun 18000 neu anfonwch neges destun at 999 os ydych wedi cofrestru ymlaen llaw gyda’r gwasanaeth SMS brys.

Os ydych wedi bod yn dyst i drosedd neu wedi dioddef trosedd riportiwch hynny wrthym.

Bydd ein hystafell reoli yn delio ag adroddiadau yn union yr un ffordd boed eich bod yn ei riportio ar-lein neu’n ffonio 101.

Cyn eich bod yn rhoi manylion y drosedd i ni, byddwn yn gofyn ychydig gwestiynau er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn cyrraedd y ffurflen ar-lein gywir.

Offeryn cyngor

Yn ôl

Rydych chi ar Cam 1 o uchafswm o 1

Rydych wedi cwblhau 0%

Rhowch y cyfeiriad ble digwyddodd y drosedd i ni.

Rhowch god post llawn neu ran o un yn y blwch isod a chliciwch 'Dod o hyd i gyfeiriad' i weld y cyfeiriadau sy’n cyfateb a dewiswch eich un chi.

Os mai hwn yw’r cyfeiriad cywir, cliciwch 'Iawn' i barhau. Os na, chwiliwch neu dewiswch eto.

Iawn

Rheolaethau chwilio lleoliad

Defnyddiwch y blwch chwilio isod i ddod o hyd i’r union gyfeiriad, neu llusgwch y pin ar y map er mwyn nodi’r lleoliad cyn agosed ag y gallwch. Gallwch roi rhagor o fanylion yn ddiweddarach.

neu

Mae’r lefel chwyddo yn ddigonol

A yw'r lleoliad hwn yn gywir?